Chorale Ste Cecile - Steebrecken-Biergem-Wickreng


IN MEMORIAL:

Ensemble Alexandrova 


'Chorale Ste Cécile Steebrécken – Biergem seet all sengen treien Memberen, Éierememberen an all den Bierger
vun Steebrécken an Biergem villmools Merci fir hir Ënnerstëtzung während all deenen  Joren.
Merci och un ons trei Unhänger bei deenen mir all Joer dierfen sangen.

Schéinen Chrëschtdag an alles Guddes am neien Joer 2017

 

                   

 

Mir sin och op Facebook:  @Kirchengesang

   

Programm Nr 5/ 2016

     
   
 

tous les Jeudi: Répétition à 19h30

26.12. 10h30 Messe de St Etienne à Pontpierre
     
     

Programm Nr 1/ 2017

       
      tous les Jeudi: Répétition à 19h30
       
      Décembre: messe le dimanche à 10h30
       
Lundi 26.12. 10h30 Messe de St Etienne à Pontpierre
Jeudi 29.12. 19h30 Répétition
Dimanche 31.12. 10h30 Messe Pontpierre
       
      BONNE ANNEE !!!  All Guddes a Léiwes!!!!
       
      Janvier: Messe à 9h
Jeudi 5.1.   PAS DE Répétition!!
Dimanche 8.1. 9h Epiphanie (3Kinneksdag) Steebrecken
Jeudi 12.1. 19h30 Répétition
       
      Février: Messe Samedi à 18h30
Dimanche 4.2.   Assemblée Générale vum Piusverband (?)
       
      Mars: Messe à 10h30
Mercredi 1.3. 19h Mercredi des Cendres (äschermettwoch) Pontpierre
Dimanche 19.3. 18h Assemblée Générale am Hubertussall
       
      Avril: Messe à 9h
Samedi 8.4. 18h30 Messe Rameaux pontpierre
Vendredi 14.4. 18h30 Vendredi Saint Schifflange
Dimanche 16.4. 10h30 Messe pour Paques
Lundi 17.4. 10h30 Messe Paques à Bergem
       
      Mai: Horaire variable à cause des 1. Communion
Dimanche 7.5. 10h 1. Communion Pontpierre
       
       
       
       
       
       
      HOMEPAGE: www.chorale-steebrecken.lu
      hei fannt Dir ëmmer di lescht Neiegkeeten a Photoen vun der Chorale
       
       
Created 10/6/2013 by Paul Corti
Modified 12/26/2016