The golden Book

Golden Book

Kategorien:

14/12/ 2021 Concert de bienfaisance
14/12/ 2021 Concert de bienfaisance

04/08/20219 Concert zu Heischent

15/12/2018 Waisse Ranz Letzebuerg
15/12/2018 Waisse Ranz Letzebuerg
 26/04/2018 Concert Don Kosaken
26/04/2018 Concert Don Kosaken
 26/04/2018 Concert Don Kosaken
26/04/2018 Concert Don Kosaken
 26/04/2018 Concert Don Kosaken
26/04/2018 Concert Don Kosaken
 28/10/2018 Concert Lisbonne
28/10/2018 Concert Lisbonne
 18/05/2018 Nationale Sängerdag
18/05/2018 Nationale Sängerdag
2018 Ons Dirigenten Jorge an Claudette
2018 Ons Dirigenten Jorge an Claudette
29/11/2015 Concert spirituel
29/11/2015 Concert spirituel
10/052015 Concert " Ave verum corpus"   Quête
10/052015 Concert “ Ave verum corpus“ Quête
1954 Grendung vun der Chorale
1954 Grendung vun der Chorale
 19/12/2014 CD "Chrëschtdag heiheem"
19/12/2014 CD Chrëschtdag heiheem
 19/12/2014 CD "Chrëschtdag heiheem"
19/12/2014 CD Chrëschtdag heiheem
19/12/2014 CD "Chrëschtdag heiheem"

19/12/2014 CD Chrëschtdag heiheem
28/12/2014 Concert 60. Anniversaire Chorale
28/12/2014 Concert 60. Anniversaire Chorale
27/05/2014 60 Joer Feier vun der Chorale
27/05/2014 60 Joer Feier vun der Chorale
2014 d'Chorale séngt d'Radiosmass
2014 d’Chorale séngt d’Radiosmass
200? d'Chorale kach fir d'Duerf
200? d’Chorale kach fir d’Duerf
09/10/2005 Radiosmass
09/10/2005 Radiosmass
2013 Concert fir "Spend fir Sumedco"
2013 Concert fir „Spend fir Sumedco“
2013 Concert fir "Spend fir Sumedco"
2013 Concert fir „Spend fir Sumedco“
31/03/2012 Jubiläumsfeier Chorale Remeleng
31/03/2012 Jubiläumsfeier Chorale Remeleng
06/01/2013 Benefizkonzert
06/01/2013 Benefizkonzert
22/07/2011 1. Concert beim "NESSERT"
22/07/2011 1. Concert beim „NESSERT“
22/07/2011 1. Concert beim "NESSERT"
09/07/2011 1. Concert beim „NESSERT“
09/07/2011 1. Concert beim "NESSERT"
09/07/2011 1. Concert beim „NESSERT“
09/07/2011 1. Concert beim "NESSERT"
09/07/2011 1. Concert beim „NESSERT“
05/07/2011 Psalmkonzert
05/07/2011 Psalmkonzert
13/02/2011 Radiomass
13/02/2011 Radiomass
06/11/2010 Kiermessmas
06/11/2010 Kiermessmass
27/10/2010 Gospel-Konzert
27/10/2010 Gospel-Konzert
14/05/2010 Konzert mam "Vokal-Ensemble Vivat"
14/05/2010 Konzert mam „Vokal-Ensemble Vivat“
17/01/2010 Benefizkonzert "Save Emilie Lahr"
17/01/2010 Benefizkonzert „Save Emilie Lahr“
 17/01/2010 Benefizkonzert "Save Emilie Lahr"
17/01/2010 Benefizkonzert „Save Emilie Lahr“
17/01/2010 Benefizkonzert "Save Emilie Lahr"
17/01/2010 Benefizkonzert „Save Emilie Lahr“
10/01/2010 Konzert "Duelem"
10/01/2010 Konzert „Duelem“
 14/11/2009 GalaKonzert " Rock my Soul"
14/11/2009 GalaKonzert “ Rock my Soul“
14/11/2009 GalaKonzert " Rock my Soul"
14/11/2009 GalaKonzert “ Rock my Soul“
04/01/2009 Concert "Blagoslowi Gospodi"
04/01/2009 Concert „Blagoslowi Gospodi
04/01/2009 "Gala Konzert Philharmonie"
04/01/2009 „Gala Konzert Philharmonie“
 04/01/2009 "Gala Konzert Philharmonie"
04/01/2009 „Gala Konzert Philharmonie“
05/12/2008 Concert "Blagoslowi Gospodi" Philharmonie
05/12/2008 Concert „Blagoslowi Gospodi“ Philharmonie
05/12/2008 Concert "Blagoslowi Gospodi" Philharmonie
05/12/2008 Concert „Blagoslowi Gospodi“ Philharmonie
 05/12/2008 Concert "Blagoslowi Gospodi" Philharmonie
05/12/2008 Concert „Blagoslowi Gospodi“ Philharmonie
05/12/2008 Concert "Blagoslowi Gospodi" Philharmonie
05/12/2008 Concert „Blagoslowi Gospodi“ Philharmonie
07/11/2008 Holtz
07/11/2008 Holtz
07/11/2008 Holtz
07/11/2008 Holtz
16/03/2008 Gala Konzet " Der Herr ist mein Hirte
16/03/2008 Gala Konzet “ Der Herr ist mein Hirte
16/03/2008 Gala Konzet " Der Herr ist mein Hirte
16/03/2008 Gala Konzet “ Der Herr ist mein Hirte
16/03/2008 Gala Konzet " Der Herr ist mein Hirte
16/03/2008 Gala Konzet “ Der Herr ist mein Hirte
24/12/2007 Messe Caserne Grand Duc jean
24/12/2007 Messe Caserne Grand Duc jean
24/12/2007 Messe Caserne Grand Duc jean
24/12/2007 Messe Caserne Grand Duc jean
01/09/2007 Kiirmesmass zu Vichten
01/09/2007 Kiirmesmass zu Vichten
17/06/2007 Kierchfest
17/06/2007 Kierchfest
29/04/2007 Konzert Israel Schalom
29/04/2007 Konzert Israel Schalom
29/04/2007 Konzert Israel Schalom
29/04/2007 Konzert Israel Schalom
29/04/2007 Konzert Israel Schalom
29/04/2007 Konzert Israel Schalom
03/04/2007 Gala Konzert "Don Sumedco"
03/04/2007 Gala Konzert „Don Sumedco“
25/03/2007 ?
25/03/2007 ?
12/03/2006 Konzert zu Miersch
12/03/2006 Konzert zu Miersch
12/03/2006 Konzert zu Miersch
12/03/2006 Konzert zu Miersch
12/03/2006 Konzert zu Miersch
12/03/2006 Konzert zu Miersch
19/10/2005 Festlechkeeten 50 Joer vun onser Chorale


19/10/2005 Festlechkeeten 50 Joer vun onser Chorale
19/10/2005 Festlechkeeten 50 Joer vun onser Chorale
19/10/2005 Festlechkeeten 50 Joer vun onser Chorale
19/10/2005 Festlechkeeten 50 Joer vun onser Chorale
19/10/2005 Festlechkeeten 50 Joer vun onser Chorale
19/10/2005 Festlechkeeten 50 Joer vun onser Chorale
19/10/2005 Festlechkeeten 50 Joer vun onser Chorale
 9/10/2005 Festlechkeeten 50 Joer vun onser Chorale
9/10/2005 Festlechkeeten 50 Joer vun onser Chorale
16/10/2005 ?
16/10/2005 ?
20/05/2005  Festlechkeeten 50 Joer vun onser Chorale
20/05/2005 Festlechkeeten 50 Joer vun onser Chorale
05/12/2004
05/12/2004
07/11/2004 Sonndesmass
07/11/2004 Sonndesmass
19/12/2004
19/12/2004
18/12/2004 50 Joer Kirchengesang
18/12/2004 50 Joer Kirchengesang
26/04/2003 Croisière
26/04/2003 Croisière
14/06/2003 70 Joer Pompfee
14/06/2003 70 Joer Pompfee
14/06/2003 70 Joer Pompfee
14/06/2003 70 Joer Pompfee
20/06/2003 Confirmation
20/06/2003 Confirmation
20/06/2003 Confirmation
20/06/2003 Confirmation
 20/06/2003 Confirmation
20/06/2003 Confirmation
2002 Café Concert Deifferdeng
2002 Café Concert Deifferdeng
09/03/2002 Roc an der Kiirch
09/03/2002 Roc an der Kiirch
CD fir Chrëschtdag


20/11/2002 CD fir Chrëschtdag

19/12/2002 Radiosmass
19/12/2002 Radiosmass
2001 Bénévolat
2001 Bénévolat
2001 Bénévolat
2001 Bénévolat
03/02/2001 Radiosmass
03/02/2001 Radiosmass
03/02/2001 Radiosmass
03/02/2001 Radiosmass
09/09/2001
09/09/2001
11/11/2001 Gospel-Concert
11/11/2001 Gospel-Concert
 11/11/2001 Gospel-Concert
11/11/2001 Gospel-Concert
 11/11/2001 Gospel-Concert
11/11/2001 Gospel-Concert
15/12/2001 Concert zu Crauthem
15/12/2001 Concert zu Crauthem
30/01/2000 Radiosmass
30/01/2000 Radiosmass
30/01/2000 Radiosmass
30/01/2000 Radiosmass
01/04/2000 Koblenz
01/04/2000 Koblenz
01/04/2000 Koblenz
01/04/2000 Koblenz
01/04/2000 Koblenz  ???
01/04/2000 Koblenz ???
16/04/2000 Concert Spirituel
16/04/2000 Concert Spirituel
08/05/2000 Concert Spitituel
08/05/2000 Concert Spitituel
08/07/2000
08/07/2000
07/10/2000 Dideleng an Berdorf
07/10/2000 Dideleng an Berdorf
22/10/2000
22/10/2000
16/04/1999 Concert de Gala
16/04/1999 Concert de Gala
16/04/1999 Concert de Gala
16/04/1999 Concert de Gala
16/04/1999 Concert de Gala
16/04/1999 Concert de Gala
02/05/1999
02/05/1999
16/05/1999?
16/05/1999?
 16/05/1999
16/05/1999
26/05/1999 Fischen
26/05/1999 Fischen
 26/05/1999 Fischen ?
26/05/1999 Fischen ?
26/05/1999 Fischen
26/05/1999 Fischen
 26/05/1999 Fischen ?
26/05/1999 Fischen ?
08/10/1999
08/10/1999
25/01/1998
25/01/1998
15/02/1998 Concert
15/02/1998 Concert
01/03/1998
01/03/1998
22/03/1998 Viva Voce
22/03/1998 Viva Voce
29/03/1998
29/03/1998
05/04/1998 Gospel Konzert
05/04/1998 Gospel Konzert
05/04/1998 Concert
05/04/1998 Concert
03/05/1998 Kiirmesmass
03/05/1998 Kiirmesmass
03/05/1998 Kiirmesmass
03/05/1998 Kiirmesmass
 03/05/1998 Kiirmesmass
03/05/1998 Kiirmesmass
10/05/1998
10/05/1998
24/05/1998
24/05/1998
29/08/1998 Hochzait vum Mireille a Gast
29/08/1998 Hochzait vum Mireille a Gast
21/06/1998
21/06/1998
05/07/1998
05/07/1998
08/11/1998 Kiirmesmass
08/11/1998 Kiirmesmass
05/07/1999
05/07/1999
19/10/1997 Mass
19/10/1997 Mass
09/11/1997
09/11/1997
07/12/1997
07/12/1997
05/12/1996 Concert de Cloture HME
05/12/1996 Concert de Cloture HME
 05/12/1996 Concert de Cloture HME
05/12/1996 Concert de Cloture HME
 05/12/1996 Concert de Cloture HME
05/12/1996 Concert de Cloture HME
1996 Poerkiirech
1996 Poerkiirech
1996 GV
1996 GV
1995 GV
1995 GV
1994 GV
1994 GV
1993 GV
1993 GV
1992
1992
1992 GV
1992 GV
1991 GV
1991 GV
1990 Chrëschtdag zu Steebrécken

1990 Chrëschtdag zu Steebrécken
1990 GV
1990 GV
1989 GV
1989 GV
Presidenten
Presidenten
Dirigenten
Dirigenten
__/__/____"Konzert spirituel zu Esch"
__/__/____“Konzert spirituel zu Esch“
__/__/____?
__/__/____?
 __/__/____?
__/__/____?
 __/__/____?
__/__/____?
__/__/____?
__/__/____?
 __/__/____?
__/__/____?
__/__/____?
__/__/____?
 __/__/____?
__/__/____?
__/__/___?
__/__/___?
__/__/___?
__/__/___?
 _/__/____?
_/__/____?
 _/__/____?
_/__/____?
 _/__/____?
_/__/____?
__/__/___???
__/__/___???
 __/__/___???
__/__/___???
__/__/____????
__/__/____????
__/__/___???
__/__/___???
__/__/____ Contern
__/__/____ Contern
__/__/____ ???
__/__/____ ???
__/__/____???
__/__/____???
__/__/____???
__/__/____???
__/__/____ Galaconcert
__/__/____ Galaconcert
19/02/____? Bettborn
19/02/____? Bettborn
__/__/___? Sumedco
__/__/___? Sumedco
__/__/____ ?A capella-Konzert Scheffleng
__/__/____ ? A capella-Konzert Scheffleng
__/__/____?A capella-Konzert Scheffleng
__/__/____? A capella-Konzert Scheffleng
__/__/____? Sumedco
__/__/____? Sumedco
__/__/____?
__/__/____ ?
Events

Cactusgrillen den 12 an 13. Juli 2024

Startdatum: 12 Juli 2024
Enddatum: 13 Juli 2024
Uhrzeit: 09:30 - 20:00
Ort: Cactus Esch Lalleng
CACTUSGRILLEN

Cactusgrillen zu Esch/Lalleng


Kiermes zu Biergem

Startdatum: 3 November 2024
Enddatum: 4 November 2024
Uhrzeit: 00:00 - 00:00
Contact

Chorale Ste Cecile

8 rue de l’Eglise

L-3341 Huncherange