Kategorie: RECKBLECK OP D’VERAINSLIEWE

2023 Ofschlossmass zu Scheffleng den 09/07/23 Réouverture vum Park Molter zu Monnerech den 13.an 14. Mee Mir waren an d’Octave Catering Beim „Nëssert“ 2022 An der Comitésetzung vum Abrëll ass d’Marianne Kirpach als Presidentin vun der Chorale gewielt gin 2021 Am Abrëll 2021 huet onsen President Paul Corti démissionnéiert. 2020 An desem Joer war alles […]
Hochzait Waldbredimus Célébration des Religions pour la Fraternité humaine Célébration & concert des religions du 9 mai 2022 Vidéo: Un souvenir d’une journée remarquable Avec le soutien du Conseil des Cultes Conventionnés du Luxembourg Encadrement musical : Chorale composée de 130 choristes de toute la région de Esch2022 sous la direction de Simone Neumann-Geimer. Au […]