Kategorie: Golden Hochzäit vun onsen langjähregen aktiven Memberen Monique an Théo

24/07/2021 Golden Hochzäit vun onsen langjähregen aktiven Memberen Monique an Théo Déi allerbescht Gléckwensch vun der ganzer Chorale Steebrecken-Biergem un d’Hochzäitspuer