« Hommage à Jean-Pierre Kemmer »

Kategorien:

1. Pater noster
2. D’Chrëschtfreed
3. Wéi koum daat Kand
4. Bei der Krëppchen
5. Veni Creator
6. Den Himmel ass voll Kläng
7. Air final
8. Chrëschtdag
9. Kyrie
11. Sanctus
12. Benedictus (solo Carlo Miggy)
13. Agnus Dei